Revize regálů

 1. Je potřeba předcházet haváriím v případě kolizí s manipulační technikou, v případě neodborného zásahu, v případě nešetrného zacházení a nedbalé péče personálu.
 2. Revize probíhá v souladu s normou FEM 10.3.01 „Tolerance a deformace“. Revize zahrnuje tyto úkony:
  • kontrolu základních parametrů skladovací systému (svislost, vodorovnost, spoje atd.),
  • kontrolu stability, kontrola nenarušenosti profilů stojin a nosných částí,
  • kontrolu zakládání manipulačních jednotek do regálů a přetěžování regálů,
  • opravu tabulek nosností podle podkladů uživatele,
  • vypracování seznamu závad,
  • vystavení revizní zprávy.
  Tato kontrola není splněním povinnosti podle zákona 309/2006 Sb.
 3. Plnění revize je kontrolováno inspekcí bezpečnosti práce v návaznosti na § 3, Nařízení vlády č. 101/2005 „podrobnější požadavky na pracoviště a prac. prostředí“.
Poptat cenu nebo objednat revizi regálů můžete v tomto formuláři.
<div>
<p>Společnost REGAZ s.r.o. je výhradním distributorem výrobků Fami.</p>
</div>

Společnost REGAZ s.r.o. je výhradním distributorem výrobků Fami.

<div>
<p>Vestavby StoreVan jsou vhodné pro všechny typy dodávek i pickupů.</p>
</div>

Vestavby StoreVan jsou vhodné pro všechny typy dodávek i pickupů.

Od roku 2003 jsme certifikováni dle norem ISO9001 a ISO14001.
Od roku 2007 jsme členem Registru solventních firem.
V roce 2018 jsme získali ocenění Spolehlivá firma.

RegazRegazRegaz