Revize regálů

 1. Je potřeba předcházet haváriím v případě kolizí s manipulační technikou, v případě neodborného zásahu, v případě nešetrného zacházení a nedbalé péče personálu.
 2. Revize probíhá v souladu s normou FEM 10.3.01 „Tolerance a deformace“. Revize zahrnuje tyto úkony:
  • kontrolu základních parametrů skladovací systému (svislost, vodorovnost, spoje atd.),
  • kontrolu stability, kontrola nenarušenosti profilů stojin a nosných částí,
  • kontrolu zakládání manipulačních jednotek do regálů a přetěžování regálů,
  • opravu tabulek nosností podle podkladů uživatele,
  • vypracování seznamu závad,
  • vystavení revizní zprávy.
  Tato kontrola není splněním povinnosti podle zákona 309/2006 Sb.
 3. Plnění revize je kontrolováno inspekcí bezpečnosti práce v návaznosti na § 3, Nařízení vlády č. 101/2005 „podrobnější požadavky na pracoviště a prac. prostředí“.
Poptat cenu nebo objednat revizi regálů můžete v tomto formuláři.